Vizitka

Rotaract klub
Nova Gorica

Ajševica 13
5000 Nova Gorica

Intranet

Arctur

NATEČAJ "Rotaract štipendist 2014"

natisni

Po uspehu lanskoletnega natečaja, Rotaract klub Nova Gorica tudi letos organizira projekt, s katerim želi nagraditi ambiciozne in kreativne dijake. Tokrat je natečaj podjetniško obarvan, saj je namenjen dijakom Ekonomske gimnazije v Novi Gorici (ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Ekonomska gimnazija), nagraditi pa želimo najboljšo poslovno idejo.

 

 

Vabimo torej vse dijake ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Ekonomska gimnazija, da v okviru predmeta PODJETNIŠTVO izdelajo čim boljši poslovni načrt. 5 najboljših poslovnih načrtov se bo uvrstilo v finale, ki bo potekal 10. junija 2014 ob 9.00 uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Strokovna komisija bo nato izbrala končnega zmagovalca oziroma ekipo, ki bo prejela štipendijo v enkratnem znesku 700.

-----------------------------------------------------------------

 

PRAVILA NATEČAJA "ROTARACT ŠTIPENDIST 2014"

 

1)      UVODNE DOLOČBE

1.1) Javni natečaj za Rotaract štipendista organizira Rotaract klub Nova Gorica v sodelovanju z Ekonomsko gimnazijo iz Nove Gorice (ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Ekonomska gimnazija).

1.2) Cilj natečaja je zagotoviti možnost in spodbuditi novogoriške dijake, da aktivno razmišljajo o svoji vlogi v družbi, javno izražajo svoje mnenje ter razvijajo svoje številne talente.

2)      POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

2.1) Na natečaju lahko sodelujejo dijaki 3. letnika ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Ekonomska gimnazija.

2.2) Oblika in struktura izdelka, s katerim dijaki sodelujejo na natečaju je določena v sklopu učnega načrta šolskega predeta podjetništvo in dokončno izvedena v skladu z navodili profesorja omenjenega predmeta (v nadaljevanju: mentor).

3)      POTEK NATEČAJA

3.1) Natečaj poteka v dveh delih.

3.2) Prvi del natečaja poteka izključno v okviru sodelujoče srednje šole.

3.3) Mentor izmed vseh poslovnih načrtov, ki jih dijaki izdelajo v okviru predmeta podjetništvo, izbere pet najboljših izdelkov. Avtorji petih izbranih izdelkov se uvrstijo v finale.

3.4) Finale poteka 10.6.2014 ob 9.00 v stavbi Mestne občine Nova Gorica. Avtorji petih izdelkov so lahko posamezniki ali skupine dveh do treh dijakov.

3.5) V finalu dijaki predstavijo poslovni načrt petčlanski komisiji. Člani komisije se že predhodno seznanijo z vsebino izdelkov, katerih avtorji ostanejo anonimni do finala.  Nastopi dijakov v finalu trajajo največ 5 minut in vsebujejo kratko osvetlitev nekaterih pomembnih točk poslovnega načrta. Člani komisije lahko po končani predstavitvi postavijo dijakom vprašanja.

3.6) Komisija po zaključku vseh predstavitev poda oceno, ki pomeni 35 odstotkov skupne ocene.

3.7) Finalu sledi slovesna in javna razglasitev zmagovalca.

4)      OCENJEVANJE

4.1) Izdelke, ki se uvrstijo v finale, ocenjuje petčlanska komisija. Skupna končna ocena je sestavljena iz predhodne ocene komisije in ocene predstavitve v finalu, v sorazmerju: 65 odstotkov in 35 odstotokov. Zmaga dijak oziroma skupina dijakov, katerih izdelek je dosegel najvišje število točk.

4.2) Člani komisjie preberejo finalne izdelke in jih ocenijo v skladu s spodaj navedenimi smernicami:

- inovativnost, kompleksnost ideje ter možnost njene aplikacije v prakso

- konsistentnost, celovitost, strokovnost in razdelanost poslovnega načrta

4.3) V finalu komisjia ocenjuje: izvedbo, inovativnost in jasnost predstavitve ter prepričljivost zagovora

4.4) Zoper odločitev komisije ni možnosti pritožbe.

5)      NAGRADE IN PRIZNANJA

5.1) Dijaki, ki so se uvrstili v finale prejmejo Priznanje o uvrstitvi v finale in praktično nagrado.

5.2) Zmagovalec natečaja postane Rotaract štipendist in prejme denarno nagrado v skupni vrednosti 700 evrov, ki se izplača v enkratnem  znesku, najkasneje 10 dni po finalu na dijakov osebni račun. V primeru, da je avtorjev zmagovalnega izdelka več, se znesek razdeli sorazmerno mednje, kar pomeni, da prejme vsak dijak 350 evrov, če je zmagovalna ekipa sestavljena iz dveh dijakov in vsak dijak 233 evrov, če je zmagovalna ekipa sestavljena iz treh dijakov.

5.3) Nagrade in priznanja se podelijo na zaključni slovesnosti, 10. 6. 2014, v stavbi Mestne občine Nova Gorica.

6)      ORGANIZACIJSKI ODBOR

6.1) Organizacijski odbor sestavljajo člani Rotaract kluba Nova Gorica.

6.2) Član organizacijskega odbora, ki sodeluje v komisiji, pri postopkih znotraj organizacijskega odbora, od dneva izbora finalistov dalje, ne sodeluje. Vsi ostali člani pa ne sodelujejo pri ocenjevanju ali kakorkoli vplivajo nanj.

6.3) Organizacijski odbor si pridržuje pravico nadomestiti upravičeno odsotnega člana komisije z novim članom.

6.4) Zoper odločitve organizacijskega odbora ni pritožbe.

7)      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7.1) V primeru dvoma o interpretaciji pravil odloča organizacijski odbor.

7.2) Pravila natečaja Rotaract štipendist so dosptona na spletni strani www.rotaract-ng.si.

 

Aktualno

Fotogalerije

Predavanje: Niko Gorjupveč...