Vizitka

Rotaract klub
Nova Gorica

Ajševica 13
5000 Nova Gorica

Intranet

Arctur

Predavanje Katjuša Leban

natisni

Katjuša Leban nam je predstavila diplomsko nalogo, ki jo je zagovarjala leta 2009, in sicer »Preobrazba intimnosti in spremembe v partnerskih razmerjih«.

Spremljali smo procese spreminjanja partnerskega razmerja od tradicionalne družbe, preko moderne družbe, do pozne moderne. Zanimalo nas je, kako so na preobrazbo intimnosti vplivali procesi individualizacije, demokratizacije in komercializacije seksualnosti.

Obravnavali smo različne oblike partnerskih razmerij, osredotočili smo se na koncepta plastične seksualnosti in permisivne seksualne kulture ter se spraševali na kakšen način in v kolikšni meri lahko ti dve kategoriji zasledimo pri sodobnih partnerskih razmerjih.

Zanimalo nas je, kakšne spremembe lahko opazimo v sodobnih partnerskih razmerjih in kako je na preobrazbo intimnosti vplivala komercializacija seksualnosti?

Odgovore na ta vprašanja smo iskali v primerih iz medijev, saj so množični mediji odraz in dejavnik družbene preobrazbe, iz katerih lahko razberemo spremembe, ki se dogajajo na področju seksualne preobrazbe intimnosti v realnih partnerskih zvezah.

Aktualno

Fotogalerije

Potopisno predavanje: Petra Šinigojveč...